Doordacht onderwijs

Studenten, cursisten en deelnemers kiezen voor een bepaalde onderwijsinstelling. Zij verwachten tijdens hun studie ‘waar voor hun geld’. De beloofde onderwijskwaliteit is te garanderen als medewerkers van de onderwijsinstelling zich daarvoor samen verantwoordelijk voelen. Het onderwijsadviesbureau van Kralingen gelooft in een collectieve en samenhangende aanpak van onderwijsorganisatieproblemen. Ze weet dat goed onderwijs aansluit, uitdaagt en ergens toe leidt. Het onderwijsadviesbureau van Kralingen helpt docenten, managers en ondersteunende diensten graag bij het doordenken van onderwijs.

Kennis van de onderwijswereld
Voor het onderwijsadviesbureau van Kralingen werken trainers, adviseurs en coaches die het hoger en middelbaar onderwijs van binnenuit kennen. Het onderwijsadviesbureau voert praktijkonderzoek uit, werkt samen met uitgeverijen, neemt deel aan landelijke onderwijsseminars en spreekt regelmatig met bestuurders en politici die zich begeven in het onderwijskundig domein van Nederland. Zo houdt het onderwijsadviesbureau zicht op de actuele ontwikkelingen binnen en buiten het veld.

Welkom!

Dit is de homepage van Onderwijsadviesbureau van Kralingen. Een onderwijsbureau dat bestaat uit een klein aantal toegewijde onderwijsadviseurs die het onderwijs van binnenuit kennen. Het onderwijsadviesbureau richt zich niet alleen op de professionalisering van instructeurs, trainers, docenten, coordinatoren en onderwijsmanagers. Ze richt zich op de totale personeelszorg van onderwijsinstellingen.

Activerende werkvormen bevorderen leren niet

Wat je zelf doet, doe je niet altijd beter, zegt Katrien Struyven van de KULeuven. Studenten die activerende werkvormen inzetten kiezen vaak voor een oppervlakkige leerstrategie. Deze studenten organiseren echter beter door een betere studieplanning en timemanagement. Struyven pleit dan ook voor een combinatie van structurerende hoorcolleges met activerende werkvormen.